בנפשנו יחד עם עמיתים, מתמודדי עמיתים בשיחות עם בני משפחתם שליוו אותם בתקופת הטיפול. אנחנו נביא לכם שלושה פרקים של המתמודדים ומשפחותיהם. הפעם אנחנו מביאים לכם סיפורו של דניאל יחד עם סבתו.

**שימו לב! התכניות מכילות תוכן קשה!**