לתשומת לב הנהגים
קיים עומס תנועה חריג וכבד ממחלף אדומים ועד מנהרת הר הצופים.
תושבים מדווחים על בידוק קפדני של הרכבים במחסום.