דיווח נוסף על עומס תנועה כבד וחריג מכיכר הקרן (קופ"ח לאומית) ועד לכיכר 03/06.