עדכון בהמשך לדיווח על המחסום. המנהרה נפתחה לתנועה.