לפני שעה קלה הורגשה במספר יישובים באזור בנימין וגוש אדומים רעידת אדמה קלה בעוצמה 3.5. מוקד הרעש היה באזור הבקעה.

אנו מזכירים כי בעת הפעלת התראת פיקוד העורף על "רעידת אדמה" - שטח פתוח הכי בטוח!

✅ כללי התנהגות בעת רעידת אדמה באתר המועצה ואתר פיקוד העורף: 
https://www.binyamin.org.il/6431/
לילה טוב ובטוח!