הפסקות חשמל תכופות באיזור השכונות הוותיקות.
תושבים מדווחים על הפסקות חשמל מאיזור תיכון דקל וילנאי דרך רחובות הנחלים, הגבים ושכונת כלי שיר.
מחברת החשמל נמסר כי התקלה ידועה.
הצפי לסיום הטיפול בתקלה הינו עד לשעה 12:00.