בעקבות תקלה נרחבת בקווי האינטרנט בעיר לא ניתן כעת להשיג את המוקד העירוני 107 בטלפון.
ברגעים אלו מתבצעות עבודות לתיקון התקלה ואנו מקווים לפתרון בקרוב.
נעדכן ברגע שיושג פתרון.