נסיון פיגוע דקירה בתחנת רכבת גבעת התחמושת.
מחבלת הגיעה לתחנת גבעת התחמושת וניסתב לבצע פיגוע דקירה. אנשי הביטחון שהיו במקום ירו בה וניטרלו אותה.
פרטים נוספים מיד