הודעה מטעם האגף לחירום וביטחון המיועדת לתושבים שמעסקים עובדים פלסטינים בעסקים ובעבודת בית פרטיות
 לאחר הערכת מצב משותפת עם מג״ב הוחלט על חזרה לשגרה בנושא כניסת עובדים פלשתינאים לעיר
החל ממחר לא תאושר כניסת עובדים עם תיקים וכבודה אלא עם שקיות אוכל בלבד, נא לוודא מול העובדים שלא להגיע עם תיקים וכבודה למחסומים
(הכנסת כבודה תתאפשר באחריות המעסיק הישיר בלבד ולאחר ביצוע  בידוק,לא תאושר כניסת כבודה באמצעות רכבים פלסטינים) 

אנו מבקשים לעדכן שקיים צפי לעומס בכניסות לעיר ולאזור התעשייה עקב בידוק מוגבר
תודה 

צוות האגף לחירום וביטחון