הודעת דוברות - סגן ומ"מ ראש העיר גיא יפרח

פתחנו חמ"ל מתנדבים ליצירת קשר וסיוע לאזרחים ותיקים ללא עורף משפחתי, למשפחות שיקיריהן נעדרים או שההורים בהן הוקפצו לחרום. 

מכירים מישהו שזקוק לסיוע, פנו למוקד 107.