תושבים המבקשים להוציא רישיון נשק וזקוקים לאישור תושב, אגף הגבייה פתוח וניתן להגיע עם ת.ז וספח למשרדי האגף בכיכר יהלום (צמוד לבנק לאומי), או לשלוח בקשה עם צילום ת.ז וספח פתוח למייל: http:// [email protected]