היום השלישי למלחמה:
כל העדכונים וההנחיות לתושבים.

* עיריית מעלב אדומים מודיעה על גיוס כוחות נוספים לתגבור מערך האבטחה בתוך העיר ובמחסומים.
* צוות עירוני מיוחד מסייע בפינוי מקלטים והכשרתם לשהייה בחרום. ניתן לפנות לסיוע מתבקש לפנות למוקד 107.
* מוסדות החינוך יקיימו למידה מרחוק ויצירת קשר של אנשי החינוך עם כל התלמידים. באשר לילדי עובדי מערכת הביטחון והחירום נפתחו לילדים בגילאי מעון, גן וכיתות א'-ג'.
* קופות החולים ובתי המרקחת פתוחים באופן מתוגבר
* מועדון המטרו ייפתח לפעילויות עבור אזרחים ותיקים תחת אגף הרווחה
* הספרייה הציבורית תיפתח ככל הנראה מחר
* מועדוניות לבעלי מוגבלויות של אגף הרווחה ייפתחו כסדרם החל ממחר
* אגף שפ"ע עובד במתכונת שבת ובפינוי אשפה. הציבור מתבקש לגלות הבנה ולהשתדל לדחות פינוי ריהוט, סכך וציוד כבד.
* הגופים השונים העיר נערכים לקליטת משפחות מהדרום במסגרות שונות בעיר
* השירות הפסיכולוגי והאגפים השונים בעיר פועלים ביתר שאת בקרב משפחות שמתמודדות עם חללים, פצועים ונעדרים קרובי משפחה.
המוקד העירוני 107 פתוח ועומד לרשותכם 24/7
שנשמע רק בשורות טובות????????