הורחבו שעות המענה של הקו החם לעזרה נפשית (שירות פסיכולוגי) 073-3486666. הקו החם פעיל 24 שעות. 
מענה אנושי בן השעות 10:00-15:00 ובין השעות 18:00-23:00. בשאר השעות השיחה מופנית למוקד העירוני.