בשעה הקרובה יתבצע אימון מרגמות בשטחי האש שבאזור המישור. 
יישמעו קולות ירי ופיצוצים. שימו לב, מדובר באימון בלבד!