הצהרונים בגני הילדים יתחילו לפעול ביום ראשון הקרוב

הגנים יפעלו מהשעה 8:00 עד 12:00. הצהרונים יפעלו מהשעה 12:00 עד 14:45.
בכל הגנים יהיה מאבטח לכל אורך היום (כולל בצהרונים).

מעונות היום של המתנ"ס ייפתחו כולם ליום מלא, וכל המעונות שייפתחו בעיר יהיו אך ורק עם מאבטח.