מעלה אדומים מרכינה ראשה ומשתתפת בצערה העמוק של משפחת זנילמן משכונת מצפה נבו, 
על נפילתו של הלוחם ארי יחיאל זנילמן הי"ד, שנפל בהגנה על העם והארץ בלחימה ברצועת עזה. 

הלוויתו תתקיים היום בבית העלמין בהר הרצל בשעה 17:30.

יהי זכרו ברוך.