רכב עולה באש ביציאה של מנהרת הר הצופים לכיוון ירושלים. 
הכביש סגור