הכל בשליטה, אין נפגעים
תקלה בארון חשמל, התקלה נפתרה הילדים נהנים בחצר.