משאית חוסמת את הכניסה הראשית והאגם לאחר הפניה לכיוון מעלה אדומים. 
מתחיל להווצר פקק באיזור, אנא סעו לאט ובזהירות.