החל משבוע הבא ביום שלישי
חניית גבעת התחמושת תכנס להסדר חניה חדש.

לידיעתכם.