בן העיר יונתן לויט ז''ל נפל כלוחם בעת שירותו.

צוות אדומדיה עדכונים משתתף בצער המשפחה.