משאית ה"ביבי-בא" הגיעה למעלה אדומים, בנימין נתניהו כעת ברחבת העיריה