הפקק משתחרר מעט לפני מחלף אדומים. הסיבה היא תאונה נוספת בצד הדרך. גרר שהגיע לפנות את הרכבים, חוסם נתיב נסיעה