מדברים על מה שהיה השבוע ומשם מתגלגלים אל נושאים מעניינים