פרשת השבוע חגים וזמנים לששון. משולבים בשירים לפי התוכן המדובר