בעקבות הודעות הסתדרות המורים, ההיערכות ליום ראשון י״ג בסיוון תשפב 12.6.22 :  במוסדות החינוך המיוחד גני הילדים, בית הספר נירים ובירושלים,  לומדים כרגיל.
בגנים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים כולל בכיתות המקדמות ובכיתות התקשורת הלימודים יתחילו בשעה עשר. מערך ההסעות יותאם לשעות השביתה.