הבהרה בעניין השביתה הצפויה במוסדות החינוך ביום ראשון י״ג בסיוון תשפ"ב 12.6.22 : 
הלימודים יתקיימו כרגיל במוסדות הבאים: החינוך המיוחד, גני הילדים בחינוך המיוחד ובית הספר נירים.
המוסדות בהם יחלו הלימודים בשעה 10:  בשאר גני הילדים (למעט החינוך המיוחד), בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים כולל בכיתות המקדמות ובכיתות התקשורת. מערך ההסעות יותאם לשעות השביתה.