שבוע טוב, בעקבות העיצומים שנוקטת ההסתדרות בכל הארץ, מחר יחלו הלימודים בגנים ובבתי הספר היסודיים בשעה 10:00 בבוקר. 

בגני החינוך המיוחד ובבית ספר נירים הלימודים יתקיימו כרגיל. 

ההסעות יותאמו לשעה עשר.