לגבי שמעת הירי ב07

מדובר בתושב שרץ לכיוון בניין מגורים, עורר את חשדו של שוטר שהיה במקום שביקש ממנו להזדהות.

התושב סרב להזדהות והשוטר ביצע ירי באוויר.