* הודעת דוברות - סגן ומ״מ ראש העיר גיא יפרח *

אגף שפ"ע ממשיך לדאוג לניקיון העיר גם בימים מאתגרים אלו, אולם בשל המצב נוצר מחסור בעובדי התברואה, ולכן אנו מבקשים לא להוציא גזם, סכך וגרוטאות לרחובות העיר בימים הקרובים.