לתשומת לב משתמשי הרכבת הקלה בירושלים.

בעקבות ביקור נשיא ארה"ב תופסק תנועת הרכבת הקלה  ביום שישי, ט"ז בתמוז תשפ"ב, ה-15 ליולי 2022, בין השעות 12:00-08:00 (מוערך)  מתחנת גבעת המבתר ובהמשך תחנת גבעת התחמושת המשרתת את תושבי העיר

עם סיום הביקור וקבלת אישור המשטרה תשוב הרכבת הקלה לפעול בשירות מלא מתחנת חיל האוויר ועד לתחנה המרכזית בשני הכיוונים.