נוסעות ונוסעים יקרים!

עקב הפגנה על מסילות הרכבת הקלה באזור תחנת שבטי ישראל לא יתקיים שירות בין התחנות גבעת התחמושת ועד שער שכם.

כפיר הרכבת הקלה תפעל במתכונת שירות חלקי:
חיל האויר עד גבעת התחמושת בשני הכיוונים.

שער שכם עד התחנה המרכזית בשני הכיוונים.

עם פיזור ההפגנה ואישור המשטרה הרכבת תחזור לפעול כסדרה.