אבני החושן זיהוי עשן שחור, כנראה כתוצאה משריפה.

נמשיך לעדכן בהתפתחות